Làng Số

Ứng dụng công nghệ số để thay đổi thói quen sinh hoạt diễn ra hằng ngày, thay đổi tư duy sản xuất, cải thiện hiệu suất lao động, mở ra không gian mới để phát triển kinh tế cho người dân khu vực nông thôn.

Chuyện Làng Số

Chia sẻ để nhân rộng câu chuyện về cách người dân tại các địa phương khắp cả nước đang ứng dụng công nghệ để thay đổi diện mạo làng quê, tự tin làm giàu trên chính quê hương mình.

Xây dựng gia đình số
c
Xây dựng gia đình số
Khám chữa bệnh từ xa
c
Khám chữa bệnh từ xa
Thanh toán di động
d
Thanh toán di động
Nông nghiệp số
d
Nông nghiệp số
Tiếp thị quảng cáo số
d
Tiếp thị quảng cáo số
Giao hàng tiết kiệm
d
Giao hàng tiết kiệm
Đưa nông sản lên sàn
d
Đưa nông sản lền sàn
Tiếp cận tín dụng số
d
Tiếp cận tín dụng số
Truyền hình số di động
d
Truyền hình số di động
Học tập trực tuyến
d
Học tập trực tuyến
Phát triển du lịch địa phương
d
Phát triển du lịch địa phương
Tổ công nghệ số cộng đồng
d
Tổ công nghệ số cộng đồng
Dịch vụ công trực tuyến
d
Dịch vụ công trực tuyến
Truy xuất nguồn gốc nông sản
d
Truy xuất nguồn gốc nông sản